Հետազոտություններ և Ռազմավարությունների մշակում

Ձեր բիզնեսի զարգացման համար արդյունավետ ռազմավարության պլան մշակելու համար, մեր մասնագետները պատրաստ են անցկացնել ցանկացած տեսակի հետազոտություններ, և դրանց արդյունքների հիման վրա մշակել հետագա զարգացման ռազմավարությունը։

Հետազոտություններ

Մարքեթինգային հետազոտությունը մարքեթինգային խնդիրների իդենտիֆիկացման և լուծման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով տեղեկատվության համակարգված և օբյեկտիվ հավաքագրումը, վերլուծումը, տարածումը և կիրառումն է։ Մարքեթինգային հետազոտությունները ըստ նպատակի դասակարգվում են հետևյալ կերպ.

  • հետազոտություններ, որոնք կատարվում են հիմնախնդրի բացահայտման համար,
  • հետազոտություններ, որոնք կատարվում են հիմնախնդրի լուծման համար։

Մարքեթինգային հետազոտությունների պրոցեսը բաղկացած է 6 փուլերից.

  1. հիմնախնդրի սահմանում,
  2. հիմնախնդրի լուծման մոտեցման մշակում,
  3. հետազոտությունների պլանի մշակում,
  4. տեղեկատվության հավաքում կամ դաշտային աշխատանքներ,
  5. տվյալների պատրաստում և դրանց վերլուծություն,
  6. հաշվետվության պատրաստում և համապատասխան ներկայացնում։

Մարքեթինգային հետազոտությունների ընթացքում ձեռք է բերվում առաջնային կամ երկրորդային տեղեկատվություն և դրա վերլուծության հիման վրա կայացվում են որոշումներ։

Հետազոտություները լինում են որակական կամ քանակական։ Հետազոտություների տեսակը, ինֆորմացիայի հավաքագրման եղանակը կախված են հետազոտության նպատակից։

 

Ռազմավարությունների մշակում

Փորձ