Գաղտնի գնորդ

Գաղտնի գնորդ (Mystery shopper), մարքեթինգային հետազոտության մեթոդ է, որն օգնում է  ընկերությանը սպառողի տեսանկյունից գնահատել պրոդուկտը կամ սպասարկման որակը։ Հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալներն հետագայում օգնում են ընկերությանը այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են սպասարկման որակի բարձրացումը, կորպորատիվ մշակույթի պահպանումը, ընկերության լոյալության աստիճանի բարձրացումը, ընկերության պրոդուկտների ճիշտ ներկայացում, որոնք իրենց հերթին բերում եմ ընկերության դիրքերի ամրապնդման և առաջընթացի:

Գաղտնի գնորդի իրականացման ամենատարածված պրակտիկան այն է, երբ վերապատրաստված հետազոտողները հանդես են գալիս որպես սովորական գնորդ և ապրանքը կամ ծառայությունը ձեռք բերելու ընթացքում բացահայտում աշխատակիցների աշխատանքային թերությունները և թերացումները: «Գաղտնի գնորդ»-ը հաճախորդ և ընկերության աշխատակից փոխհարաբերությունների մակարդակը պարզելու ամենաարդյունավետ մեթոդն է ։

Գաղտնի գնորդի (Mystery shopper) առաջադրանքը ունենում է տարբեր ձևեր,  ապրանքը գնելուց, մինչև ապրանքը խանութից աննկատ դուրս բերելու փորձ և կոնֆլիկտային իրավիճակի ստեղծում: Հետազոտության մեթոդը հիմնականում կախված է պատվիրատուի կողմից առանձնացված խնդիրներից։

Բազմաթիվ խոշոր ընկերություններ իրենց սպասարկումը պահում են բարձր մակարդակի վրա, պարբերաբար Գաղտնի գնորդի (Mystery shopper) իրականացնելու շնորհիվ։

4P ընկերությունը առաջարկում է «Գաղտնի գնորդ» մարքեթինգային հետազոտություն, որը իր մեջ ներառում է ոչ միայն ընկերությունում առկա խնդիրների բացահայտում, այլ դրանց լուծմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

Մեր ընկերության առավելություններն են՝

 • Տարբեր ոլորտների հետ աշխատանքային մեծ փորձ
 • Տվյալ ոլորտի խորքային ուսումնասիրություն
 • Տարբեր տեսակի ռազմավարությունների մշակում
 • Ոչ ստանդարտ իրավիճակների կառավարում

Գնահատման շրջանակներում կարող են գնահատվել հետևյալ պարամետրերը․

 • աշխատակիցների կողմից էթիկայի նորմերի պահպանումը
 • աշխատակիցների արտաքին տեսքը և կազմակերպության ոճին համապատասխանելիությունը
 • կարգապահությունը
 • աշխատանքի ստանդարտների պահպանումը աշխատակիցների կողմից
 • շենքում մաքրությունը
 • հաճախորդների հետ աշխատանքային հմտությունը
 • ծառայութան մատուցման արագությունը
 • օգնող և գովազդային նյութերը և այլն: