Մարքեթինգային հետազոտություններ

Ցանկացած կազմակերպության հաջողությունը կախված է այն բանից, թե իր կոզմից առաջարկվող ապրանքը կամ ծառայությունը համապատասխանում գնորդների պահանջմունքներին:

Հենց այդ նպատակով է իրականացվում մարաքեթինգային հետազոտությունները, ինչը նպաստում է կազմակերպության հետագա առաջխաղացմանը: Հետազոտությունը թույլ է տալիս ղեկավարությանը կայացնել ավելի կշռված և հիմնավորված որոշումներ, կապված զբաղեցրած դիրքի հետ և նվազագույնի հասցնել բոլոր ռիսկերը:

Ավելին, մարքեթինգային հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ շուկայի մասին ավելի ճշգրիտ և արդի տեղեկատվություն `որոշակի ապրանքի պահանջարկը որոշելու հնարավորությամբ, որն օգնում է որոշել սպառողի հիմնական պահանջները:

Հետազոտության տեսակները

Մարքեթինգային հետազոտությունները բաժանում են 2 տեսակի՝ առաջնային և երկրորդային:

Առաջնային հետազոտության ժամանակ ինֆորմացիան հավագվում է հենց սկզբնաղբյուրից, ամնիջապես թիրախային լսարանից: Այստեղ կարելի է կիրառել ֆոկուս խմբերը, հարցում հեռախոսով կամ ինտերնետով —  ցանկացած մեթոդ, որը թույլ կտա ստանալ թիրախային լսարանի կածիքը, նախասիրությունները, արձագանքները:

Երկրորդային հետազոտության ժամանակ վերլուծվում է արդեն նախապես հավաքագրված տեղեկատվությունը: Նման հետազոտությունները հիմնականում օգտագործվում են մրցակիցներին ուսումնասիրելու համար:

Գայլեր հերթականությունը

Հետազոտության իրականացման քայլերի հերթականությունը հետևյալն է

  • Թիրախային լսարանի ընտրությունը
  • Ռեսպոնդենտների ընտրություն
  • Մասնակիցների ներգրավում
  • Հարցերի նախապատրաստում
  • Հարցումի տեսակի ընտրություն
  • Հետազոտության անցկացում և արդյունքների վերլուծություն
  • Հաշվետվության կազմում

Մարկետինգային հետազոտությունները պետք է անցկացնել պարբերաբար, նույնիսկ եթե կարծում եք, որ արդեն ուսումնասիրել եք ձեր թիրախային լսարանը ամբողջությամբ: Ժամանակի ընթացքում պահանջմունքները կարող են փոխվել, մոտիվացիաները հաստատուն չեն բացի այդ, ժամանակ առ ժամանակ շուկա կարող է մտնել նոր ապրանք, որի արձագանքները հնարավոր չե իմանալ առանց հետազոտության:

Պրոֆեսիոնալ իրականացված մարքեթինգային հետազոտություները միայն կնպաստեն ծեր կազմակերպության առաջխաղացմանը: