Այլ

Այլ

— CRM համակարգի ներդրում

— Կորպորատիվ միջոցառումների կազմակերպում

— Coaching, վաճառքի բաժնի վերապատրաստում