ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ Եւ

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՄՇԱԿՈՒՄ

Մենք իրականացնում են մարքեթինգային հետազոտություններ ցանկացած թեմայով։

Մեր մասնագետները պատրաստ են անցկացնել ցանկացած ոլորտի և բարդության հետազոտություններ, և դրանց արդյունքների հիման վրա մշակել կազմակերպության զարգացման հետագա մարքեթինգային ռազմավարությունը։

ՄԵՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿՈւՄ ԵՆՔ ՀԵՏԵւՅԱԼ 4 ՏԻՊԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

Բազային ռազմավարություն

Մրցակցային ռազմավարություն

Գլոբալ ռազմավարություն

Աճի ռազմավարություն

Ցանկացած բիզնեսի զարգացման համար կարևոր դեր ունի մարքեթինգային ռազմավարությունը։ Մարքեթինգային ռազմավարությունը ծառայում է նաև որպես կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության և մարքեթինգի գործիք և օգնում է կազմակերպության ծրագրերի մշակմանը: Մարքեթինգային ռազմավարությանը մշակվումը պահանջում է տարբեր հետազոտությունների անցկացում և արդյունքների ամփոփում: