IT աուդիտ ը՝ դա ձեր կազմակերպության, պրոցեսների ավտոմատացման առաջին քայլն է: Ծառայությունը բաղկցած է հետևյալ փուլերից

  1. Կազմակերպության բիզնես պրոցեսների աուդիտ
  2. Կոնկրետ կազմակերպության համար առաջարկի մշակում
  3. Բյուջեի և ժամկետների սահմանում
  4. Ծրագրերի տեղադրում
  5. Անձնակազմի վերապատրաստում
  6. Տեստավորում
  7. Ծրագրերի վերակարգավորում
  8. Անցումը դեպի ավտոմատացրած կառավարման համակարգ

Կառավարման համակարգերի ավտոմատացումը, կազմակերպության ներքին փրոցեսները ավելի տեսանելի և վերահսկելի են դարձնում ղեկավարության համար, բերում է ժամանակի օպտիմալ օգտագործմանը, պրոցեսների կառավարումը ավելի է ճկունացնում:

Ցանկացած կազմակերպության պրոցեսների ավտոմատացում պահանջում է ինդիվիդուալ մոտեցում, բայց համակարգերի տեղադրումից հետո աշխատակիցների արդյունավետությունը ավելանում է մի քանի անգամ:

Прокрутить вверх