• All Posts
  • Բլոգ
Ապրանքային նշանի գրանցում

Ապրանքային նշանի գրանցում իրականացնելու համար պետք է ծանոթանալ թե ինչը կարելի է գրանցել որպես ապրանքային նշան և մերժման պատճառների հետ

Մարքեթինգային հետազոտություններ
.

4P Marceting Agency   Գաղտնի գնորդ կամ Mystery Shopper </h1 > Գաղտնի գնորդ (Mystery shopper), …

21-րդ դարում մարքեթինգի դերը ոչ միայն էապես կարևորվում է, այլև խիստ բարձրացրել է, ինչպես առանձին …

Հոդվածում ռեստորանային մարքեթինգի լուծումներ են, որոնք ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը: Ռեստորանի մարքեթինգը ունի շատ առանձնահատուկ

IT աուդիտ ը՝ դա ձեր կազմակերպության, պրոցեսների ավտոմատացման առաջին քայլն է: Ծառայությունը բաղկցած է հետևյալ …

Գովազդ
.

Գովազդային արշավը ունենում է հետևյալ 3 հիմնական նպատակները՝ իմիջային, խթանող կայունացնող Գովազդային արշավների հիմնական նպատակներն …

Մարքեթինգային հաղորդակցությունները նպատակային լսարանին որևէ ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցման գործընթաց են։ Նպատակային լսարանն իրենից ներկայացնում է մարդկանց խումբ, որոնք ստանում են մարքեթինգային ուղերձ և հնարավորություն ունեն ազդել դրանց վրա։

Ինչի համար է հարկավոր գովազդ ը? Այս հարցը հետաքրքրում է շատ գործարարներին: Ինչպես ցույց է …

Կոնտեքստային գովազդը ցուցադրվում է օգտատերերին համաձայն, իրենց հարցումների, հետաքրքրությունների կամ վարքագծի: Հիմնականում կոնտեքստային գովազդ ասելով …

Բրենդինգ
.

Ապրանքային նշանի գրանցում իրականացնելու համար պետք է ծանոթանալ թե ինչը կարելի է գրանցել որպես ապրանքային նշան և մերժման պատճառների հետ

4P Marceting Agency   Բրենդինգ </h1 > Բրենդը թարգմանվում է որպես «նշան», «ապրանքային նշան», «խորհրդանիշ», և այն անմիջականորեն կապված է…

Прокрутить вверх