21-րդ դարում մարքեթինգի դերը ոչ միայն էապես կարևորվում է, այլև խիստ բարձրացրել է, ինչպես առանձին վերցրած երկրների ներքին, այնպես էլ արտաքին շուկայական գործընթացներում:

Հետաքրքրությունը մարքեթինգի նկատմամբ, սկսեց ի հայտ գալ 20-րդ դարի 60-70-ական թվականներին: Շուկայական մըրցակցության սրման ներկա փուլում մարքեթինգը հանդես է գալիս որ-պես ընկերությունների շուկայական փոխհարաբերություններում պրակտիկ գործունեության կարևոր բաղկացուցիչ: Հատկապես ճգնաժամային պայմաններում ընկերությունների հաջողություններն ամենից առաջ պայմանավորված են մարքեթինգային սկզբունքների ու մեթոդների ճիշտ օգտագործմամբ:

Մարքեթինգը, բացի այն, որ որոշիչ է ձեռնարկություններում իրականացվող գործընթացների կազմակերպման գործընթացներում, այն նաև համակարգողի դեր ունի:

Прокрутить вверх