Գաղտնի գնորդ,Mystery Shopper

4P Marceting Agency

Բրենդը թարգմանվում է որպես «նշան», «ապրանքային նշան», «խորհրդանիշ», և այն անմիջականորեն կապված է առաջարկվող ապրանքների կամ ծառայությունների նույնականացման հետ:

4P մարքեթինգային ընկերությունում դուք կարող եք պատվիրել բրենդինգ, ցանկացած պրոդուկտի համար:

Այսինքն, բրենդինգը ապրանքային նշան ստեղծելու և շուկայում զարգացնելու գործընթաց է: Պարզ իմաստով ՝ բրենդինգը գործունեությունների մի ամբողջականություն է, որոնք վիզուալիզացնում են պրոդուկտը նպատակային լսարանի համար: Բրենդինգ ը դա ապրանքային նշանի ստեղծման և կառավարման պրոցեսն է:

Բրենդինգ - նպատակը

Բրենդինգի միջոցով ստեղծվում է ընկերության, արտադրանքի կամ ծառայության վիզուալ պատկերը: Այն շուկայում ապրանքի դիրքավորման, թիրախային լսարանի հետ կապի  հաստատման և առաջխաղացման համար է: Բրենդինգի ժամանակ կատարվում են հետևյալ աշխատանքները.

 • Շուկայի հետազոտություն
 • Ապրանքի կամ ծառայության դիրքավորման ռազմավարության մշակում
 • Նեյմինգ, վիզուալ այդենտիկայի մշակում, ֆիրմային էլեմենտների ընտրություն
 • Բրենդի ադապտացումը թվային հարթակներին, որտեղ օգտագործվելու է բրենդը

Բրենդինգի ուղությունները

Բրենդինգը կատարվում է հետևյալ ուղոություններով

 • Ապրանքի բրենդինգ
 • Ծառայությունների բրենդինգ
 • Անձի բրենդինգ
 • Ներքին բրենդինգ
 • Քաղաքական բրենդինգ
 • Աշխարհագրական կամ տուրիստական բրենդինգ

Ապրանքի բրենդինգի ժամանակ ստեղծվում և խթանվում է մեկ կամ մի քանի ֆիզիկական արտադրանքի անվանման վիզուալ պատկերները: Դրան հիման վրա է կառուցվում կազմակերպության ենթամշակույթը և կառուցվածքը:

Ծառայությունների բրենդինգը ուղված է ծառայություների այդենտիկայի ստեղծմանը և առաջխաղացմանը:

Անձի բրենդը շատ տարածված է վերջին ժամանակներս, դրա վառ օրինակն են բլոգերները: Անձի բրենդինգը, հիմա ամենատարածված և պահաջված տեսակներից է, դրա պատճառով այն պահանջում է ավելի համակարգված մոտեցում:

Ներքին բրենդինգը դա բրենդի նկատմամբ վերաբերմունքի կառավարումն է, կազմակերպության ներսում:

Քաղաքական բրենդինգը ծառայում է քաղաքական գործիչների և կուսակցությունների ճանաչելիության բարձրացմանը:

Աշխարհագրական կամ տուրիստական բրենդինգը ուղված է կոնկրետ տարածքում զբոսաշրջության կամ ներդրումների ավելացմանը:

Բրենդինգի կիրառման ուղությունները շատ դինամիկորեն զարգանում են, և  շատ կարևոր է տրապետել թրենդային մեթոդներին:

Բրենդինգ - փուլերը

Բրենդի ստեղծման ալգորիթմը, գրե թե բոլոր ոլորտներում նույն է: Տարբերվում են միայն որոշ դետալները և որոշ իմաստային բաղադրիչներ, իսկ քայլերի հերթականությունը բոլոր դեպքերում, գրե թե նույն են:

 • Շուկայի ուսումնասիրություն
 • Կոնցեփցիայի մշակում և դիրքավորում
 • Այդենտիկայի էլէմենտների նախապատրաստում
 • Առաջխաղացում
 • Արդյունքների վերլուծություն

Բրենդինգ - փաստաթղթավորում

Ֆիրմային ոչի ճիշտ օգտագործման կանոները արտացոլվում են հետևյալ փաստաթղթերում

 • Բրենդբուք
 • Գայդլայն

Ռեբրենդինգ

Ռեբրենդինգը իրենից ենթադրում է բրենդի ամբողջական կամ մասնակի տրանսֆորմացիան: Ռեբրենդինգը անցկացվում է միայն ոճի, ROI-ի և այլ ցուցանիշների աուդիտից հետո: Մեծամասամբ ռեբրենդինգի անհրաժեշտությունը առաջանում է այն ժամանակ երբ

 • Դիրքավորումը, սկզբնական շրջանում, սխալ է արված եղել
 • Շուկայի պահանջները փոխվել են և անհրաժեշտ է ադապտացիա
 • Թիրախային լսարանի մոտ բրենդը ունի ցածր ճանաչելիություն
 • Մրցակիցները շատ ավելի ուժեղ են
 • Կազմակերպության նպատակները և հեռանկարները փոխվել են

Մասնակի ռեբրենդինգը իրենից ենթադրում է լոգոտիպի, ֆիրմային տառատեսակների կամ գույների փոփոխություն: Ամբողջական ռեբրենդինգի ժամանակ փոխվում են այդենտիկայի բոլոր բաղադրիչները:

Ինչպես պրոֆեսիոնալ բրենդինգը կարող է նպաստել ձեր բրենդի առաջխաղացմանը, այնպես էլ ոչ պրոֆեսիոնալ բրենդինգը կարող է ունենալ հակառակ էֆեկտը: Դրա համար շատ կարևոր է բրենդինգը վստահել պրոֆեսիոնալ թիմին:

Прокрутить вверх