Մարքեթինգային աուդիտի անցկացում

Մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացում

Մարքեթինգային ռազմավարության մշակում

Բրենդինգ

Կայքերի պատրաստում

SEO

SMM

Ինտերնետ գովազդի մշակում և տեղադրում