Գաղտնի գնորդ,Mystery Shopper

4P Marceting Agency

Գաղտնի գնորդ (Mystery shopper), մարքեթինգային հետազոտության մեթոդ է, որն օգնում է  ընկերությանը սպառողի տեսանկյունից գնահատել պրոդուկտը կամ սպասարկման որակը։ 

4P մարքեթինգային ընկերությունը առաջարկում է Գաղտնի գնորդ հետազոտություն, որը իր մեջ ներառում է ընկերությունում առկա խնդիրների բացահայտում և դրանց լուծմանն ուղղված ռազմավարության մշակում:

Հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալներն հետագայում օգնում են ընկերությանը այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են սպասարկման որակի բարձրացումը, կորպորատիվ մշակույթի պահպանումը, ընկերության լոյալության աստիճանի բարձրացումը, ընկերության պրոդուկտների ճիշտ ներկայացում, որոնք իրենց հերթին բերում եմ ընկերության դիրքերի ամրապնդման և առաջընթացի:

Գաղտնի գնորդ (Mystery shopper), մարքեթինգային հետազոտության մեթոդ է, որն օգնում է  ընկերությանը սպառողի տեսանկյունից գնահատել պրոդուկտը կամ սպասարկման որակը։ Հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալներն հետագայում օգնում են ընկերությանը այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են սպասարկման որակի բարձրացումը, կորպորատիվ մշակույթի պահպանումը, ընկերության լոյալության աստիճանի բարձրացումը, ընկերության պրոդուկտների ճիշտ ներկայացում, որոնք իրենց հերթին բերում եմ ընկերության դիրքերի ամրապնդման և առաջընթացի:

Գաղտնի գնորդի իրականացման ամենատարածված պրակտիկան այն է, երբ վերապատրաստված հետազոտողները հանդես են գալիս որպես սովորական գնորդ և ապրանքը կամ ծառայությունը ձեռք բերելու ընթացքում բացահայտում աշխատակիցների աշխատանքային թերությունները և թերացումները: « Գաղտնի գնորդ »-ը հաճախորդ և ընկերության աշխատակից փոխհարաբերությունների մակարդակը պարզելու ամենաարդյունավետ մեթոդն է։

Գաղտնի գնորդի (Mystery shopper) առաջադրանքը ունենում է տարբեր ձևեր,  ապրանքը գնելուց, մինչև ապրանքը խանութից աննկատ դուրս բերելու փորձ և կոնֆլիկտային իրավիճակի ստեղծում: Հետազոտության մեթոդը հիմնականում կախված է պատվիրատուի կողմից առանձնացված խնդիրներից։

Բազմաթիվ խոշոր ընկերություններ իրենց սպասարկումը պահում են բարձր մակարդակի վրա, պարբերաբար Գաղտնի գնորդի (Mystery shopper) իրականացնելու շնորհիվ։

Գաղտնի գնորդ հետազոտության իրականացման փուլերն են

Նախապատրաստական փուլ

 • Սցենարների և հարցաշարերի մշակում և հաստատում պատվիրատուի հետ
 • Հարցազրուցավարների / գաղտնի գնորդների հավաքագրում և հրահանգավորում

Գաղտնի գնորդ հետազոտության այցերի իրականացում

 • Այցերի ուղղությունների և սցենարների պլանավորում
 • Պիլոտային այցերի իրականացում
 • Նախնական արդյունքների վերլուծություն
 • Այցերի իրականացում
 • Արդյունքների ստուգում

Գաղտնի գնորդ հետազոտության տվյալների ամփոփում / վելուծություն և հաշվետվության կազմում

 • Տվյալների բազայի պատրաստում
 • Տվյալների ամփոփում և վերլուծություն՝ համապատասխան հետազոտության նպատակի
 • Խնդիրների առանձնացում
 • Խնդիրների վերացման նպատակով առաջարկների մշակում
 • Սպասարկման որակը բարձրացնելու նպատակով այլ քայլերի / գործողությունների առաջարկում
 • Վերջնական հաշվետվության տրամադրում
Прокрутить вверх