Մարքեթինգային հետազոտություններ

4P Marceting Agency

Ցանկացած կազմակերպության հաջողությունը կախված է նրանից, թե ինչքանով է իր կոզմից առաջարկվող ապրանքը կամ ծառայությունը համապատասխանում գնորդների պահանջմունքներին: (Մարքեթինգային հետազոտություններ)

4P մարքեթինգային ընկերությունը առաջարկում է առաջարկում է ցանկացած տիպի մարքեթինգային հետազոտության իրականացում:

Հենց այդ նպատակով են իրականացվում մարաքեթինգային հետազոտությունները, որոնք նպաստում են կազմակերպության հետագա առաջխաղացմանը: Հետազոտությունը թույլ է տալիս ղեկավարությանը կայացնել հիմնավորված որոշումներ, կապված զբաղեցրած դիրքի հետ և նվազագույնի հասցնել շատ ռիսկեր:

Ավելին, մարքեթինգային հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ շուկայի մասին ավելի ճշգրիտ և արդի տեղեկատվություն `որոշակի ապրանքի պահանջարկը որոշելու հնարավորությամբ, ինչն էլ իր հերթին օգնում է որոշել սպառողի հիմնական պահանջները:

Մարքեթինգային հետազոտությունը մարքեթինգային խնդիրների իդենտիֆիկացման և լուծման արդյունավետության բարձրացման նպատակով տեղեկատվության համակարգված և օբյեկտիվ հավաքագրումը, վերլուծումը, տարածումը և կիրառումն է։ Մարքեթինգային հետազոտությունները ըստ նպատակի դասակարգվում են հետևյալ կերպ.

 • հետազոտություններ, որոնք կատարվում են հիմնախնդրի բացահայտման համար
 • հետազոտություններ, որոնք կատարվում են հիմնախնդրի լուծման համար։

Մարքեթինգային հետազոտությունների պրոցեսը բաղկացած է 6 փուլերից.

 1. հիմնախնդրի սահմանում
 2. հիմնախնդրի լուծման մոտեցման մշակում
 3. հետազոտությունների պլանի մշակում
 4. տեղեկատվության հավաքագրում
 5. տվյալների պատրաստում և վերլուծություն
 6. հաշվետվության պատրաստում և ներկայացում։

Մարքեթինգային հետազոտությունների ընթացքում ձեռք բերված առաջնային կամ երկրորդային տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա կայացվում են ռազմավարության մասով կարևոր որոշումներ։

Մարքեթինգային հետազոտություները լինում են որակական կամ քանակական։ Հետազոտություների տեսակը և ինֆորմացիայի հավաքագրման եղանակը կախված են հետազոտության նպատակից։

Մարքեթինգային հետազոտություններ - Տեսակները

Մարքեթինգային հետազոտությունները բաժանում են 2 տեսակի՝ առաջնային և երկրորդային:

Առաջնային հետազոտության ժամանակ ինֆորմացիան հավաքվում է հենց սկզբնաղբյուրից, անմիջապես թիրախային լսարանից: Այստեղ կարելի է կիրառել ֆոկուս խմբերը, հարցում հեռախոսով կամ ինտերնետով — ցանկացած մեթոդ, որը թույլ կտա ստանալ թիրախային լսարանի կարծիքը, նախասիրությունները, արձագանքները:

Երկրորդային հետազոտության ժամանակ վերլուծվում է արդեն նախապես հավաքագրված տեղեկատվությունը: Նման հետազոտությունները հիմնականում օգտագործվում են մրցակիցներին ուսումնասիրելու համար:

Հետազոտության իրականացման քայլերի հաջորդականությունը հետևյալն է

 • Թիրախային լսարանի ընտրություն
 • Ռեսպոնդենտների ընտրություն
 • Մասնակիցների ներգրավում
 • Հարցերի նախապատրաստում
 • Հարցումի տեսակի ընտրություն
 • Հետազոտության անցկացում և արդյունքների վերլուծություն
 • Հաշվետվության կազմում

Մարկետինգային հետազոտությունները պետք է անցկացնել պարբերաբար, նույնիսկ եթե կարծում եք, որ արդեն ուսումնասիրել եք ձեր թիրախային լսարանը ամբողջությամբ: Ժամանակի ընթացքում պահանջմունքները կարող են փոխվել, մոտիվացիաները հաստատուն չեն բացի այդ, ժամանակ առ ժամանակ շուկա կարող է մտնել նոր ապրանք, որի արձագանքները հնարավոր չի իմանալ առանց հետազոտության: (Մարքեթինգային հետազոտություններ)

Պրոֆեսիոնալ իրականացված մարքեթինգային հետազոտություները միայն կնպաստեն Ձեր կազմակերպության առաջխաղացմանը:

Прокрутить вверх